Ако културата е победа на отегчението над честолюбието, както твърди язвителният френски критик Е.Фаге, то се очертава, че тези две черти са почти патологично разраснали се. Кант пък смята, че "цялата култура и изкуство, които украсяват човечеството..., са плодове на необщителността. Някъде между двете китаецът убеждава, че значението на думата-знак култура, литература "вън" (уън). някъде около ХVIII в.пр.Христа означавала човек с изрисувано, татуирано тяло. А татуировката, както обикновено и навсякъде, има сакрален смисъл и означава, че изрисуваният е бил приобщен към тайнствените сили на природата и тези първи изкусни линии "вън" са му давала магическа власт. "След като били измислени писмените знаци, стенейки, демоните отлетели. Хората вече имали власт над тях." (Тълковен речник от I век," Шуо вън"). Значи демоните били изместени от по-страшните, както изглежда, култивирани хора. И започнала магическата практика в името на социума. Мечтата на просветения магьосник и на второразредния мъдрец. И така идеалът за просветения, културен индивид бил, от една страна, книжовният (украсен, татуиран според етимологията) мъж, и от друга, ловкият балансьор на първичната простота и изтънчената образованост. Тъй като е известно, че ако едната надделее, се стига до диващина и простотия, ако пък другата, до безкръвна интелигентщина и снобария. И така "вън" се очертава като "битие на границата", като "момент на преодоляване на пределите", както Бахтин определея самата култура. Някои личности и писания все оше се стремят да вървят в тази насока, опитвайки се да бъдат и разделителния бръснач, и гравиращото длето.

Мария Груева

Бел. Снощи по вездесъщата телевизия научихме, че руски учени по експериментален път са доказали, че лошите, злонамерени и гадни слова се отразяват много зле на клетката и дори ни показаха гърчещи се хромозоми и задавени ог гняв клетки. Не бе уточнено дали неофройдистко-структурално-семиотичният дискурс се отнася към предизвикващия гърч на клетките дискурс. Но от бяла магическа практика и облагородяващите татуировки всички имаме нужда. Иначе вестник "Вън" ( Не " Марш!", а "Култура" според китайската транскрипция) винаги е бил вътре в казана, където се изпробват коктейлите за отрезвяване от черната магия на всичко, което не е бръснач.