2000 броя "Култура"? В този празничен феномен има два елемента, от които единият е число (2000), а другият - дума ("култура"). Думата, това от само себе си е ясно, е предизвикателство, както е предизвикателство нещо да се назовава в днешния бодър медиален свят "Литературен вестник". Каква култура? Каква литература? Че и вести за тях? Обаче числото (2000) подлага услужливия си гръб и чак ме изпълва с комплекси, защото

8,3333 Х "Литературен вестник" = "Култура" = 2000 броя.

От друга страна, това радва душата на угнетения интелектуалец. Можем да я броим Културата! Е, това е вече една надежда. 2000 броя "Култура" - не е ли това като 2000 години Култура? И то три години предварително! Хитри са колегите от "Култура" - и няма как, след като са 8,3333 пъти по-стари. Дано доживеем всинца до третото хилядолетие!

Миглена Николчина

"Литературен вестник"