Вестник "Култура" няма шанс да влезе в сюжет за добрите и лошите. Той е дяволчето, дето преоблича ангелските дрехи и после забравя, че има нокти. В тази забрава-незабрава на ролята е другостта на този вестник-палавник.

Има обаче и още - "славянската непродуктивност", за която един полски класик изписа стотици страници. Тази нега, която разхлабва мускулите, но държи буден ума, се е разположила доволно на страниците ви и също ни прави други.

Кажете вие: това добро ли е?

Нери Терзиева