Поздравление... за опита да пресичате естетиката си с разбирането си за живота. Естетиката на неизвестното и непознатото и разбиране, че животът е нефизически, а духовен проблем.

За опита да помагате на читателя да се доближава до това, което иска да бъде. Въпреки знанието, че никой не е това, което би искал да бъде, или което ние бихме искали той да е.

Вие също!

Казано с болка заради обичта си към вас и... всичко останало.

Ваша Цветана Манева