Преди години вестника бе една от "трибуните", които отделяха място и за музикантски словеса. Обикновено съобразени с правилната линия. Но и отразяващи, портретуващи, проблемни, че понякога дори и критични. Днес, две хиляди броя по-късно, когато пред нас се ширнаха необятни тематични простори, "Култура" стана единствено убежище (май).

Пожелавам си да го имаме задълго!

Юлиана Алексиева

представител на изчезващия вид, именуван навремето "музикален критик"