Вестник "Култура" избра най-рискованата рецепта за културната си мисия, без да попадне впоследствие в капана на собствения си максимализъм: нестандартна естетика, изобретателна мисъл, висок съвременен вкус, атрактивен външен вид, духовност, с която държи читателя далече от "авгиевите обори" на изкуството и обществото, тотално отстояване на принципа, че културата се прави с култура.

Вестникът все още не е дал думата на младите, които без гръмки фрази и манифести променят изкуство и свалят от него всички възможни забрани. Можем да им вярваме. Делата им поставят изкуството на една крачка пред самолюбието им. Благодарение на тях времето ни е бременно с надежди и надеждата е в техните ръце.

Да пожелаем на "Култура" дълголетие!

Юлия Огнянова