Културата, казват, е чудо. Чудо обаче е нейният вестник.

Александър Фол