"Има една права линия, върху която се намира всичко земно. И само това, което не се намира на тази линия, може да свидетелства за безсмъртието." Даниил Хармс

На "Култура" желая да търси и да намира отклоненията!

С обич - Атанас Атанасов