Радвам се да приветствам вестника по повод тази кръгла цифра, която говори за постоянство. Въпреки трудностите, които съпътстват нашия свободен печат.

Свързан съм с този вестник от времето, когато бе създаден, с годините той се утвърди като пример за изключително сериозно отношение към проблемите на културата. Разбира се, не бих могъл да кажа, че винаги съм бил съпричастен към тезите, които защищава. Но това е нормално в един свободен свят.

Съжалявам, че вестникът няма по-голяма аудитория, която би го направила финансово независим.

Дано да има и следващи кръгли цифри! Доколкото е възможно и аз ще участвам в този процес на отразяване на съвременните културни събития

Проф. Димо Димов