Препоръчителен текст за химн на в. "Култура"

(Да се пее на ухото на Иван Костов)

Ни ма гледай бат'Иване

че съм гола й боса

най мъ гледай бат'Иване

ква култура носа!

Адаптатор: Иван Добчев