В своята история вестник "Култура" познава вероятно и бурните аплодисменти, и враждебното дюдюкане на своите читатели.

Пожелавам му никога да не познае снизходителната тишина!

Търсете Истината, а тя е толкоз лесно различима, колкото и Слънцето от мрака.

На екипа на вестника, техните предшественици и сътрудници желая здраве и живот!

Пожеланията ми са искрени и от сърце - такива, каквито трябва да бъдат всички пожелания в навечерието на празник.

И нека Бог да пази България!

Иван Пантелеев