"Култура" никога не се опитва да ми внушава,

че трябва да присъединим Охрид или Голо бърдо към отечеството,

че цветът (червен, син или някакъв друг) е толкова свойствен на хората, колкото на доматите и патладжаните,

че германските марки не са германски марки, а "дойче марки",

че в българския език няма дума "започвам", но има дума "стартирам".

Това е достатъчно, за да уважавам този вестник, а аз

го уважавам за много други неща.

Константин Илиев