Това е приказка-загадка. Приказка за най-малките, които сричат "Култура".

Имало една "Култура". Тя била с много ограничен тираж, защото живеела в страна, в която само икономическата Криза имала право да бъде неограничена. Кризата била с три глави и от тях издухвала цените на парното и тока. Ето така: Фу-у-у! И изгаряла всичко пред себе си. А "Култура" имала само едно главно "К", което употребявала за мислене, чувстване, оценяване и разбиране - все неща ненужни и излишни.

"Култура" много пречела на Кризата. По тази причина Кризата често изкризвала от яд. И чакала удобния момент да й подпали главното "К". Пък и останалите букви.

Един ден Кризата срещнала "Култура" в градинката пред Народния театър. "Култура" отивала в театъра, за да се порадва на Сашо Морфов, а Кризата се връщала оттам вбесена, понеже Морфов я карал да му мести декорите. Като видяла "Култура", Кризата още повече се ядосала и решила, че сега е моментът да й види сметката. Надула бузи и духнала. Всичко потънало в пламъци. Горяло, пращяло и пукало. Дим - до небето. Дори водата в езерото изкипяла, независимо че никога не я е имало.

"Култура", обаче, извадила нещо, разгърнала го, показала го на Кризата и Кризата така се уплашила, че хукнала да бяга и избягала чак в Америка, да си духа там цените на парното и тока на спокойствие.

Въпрос: Какво е показала "Култура" на Кризата, че тя избягала в Америка, та сега американският народ живее по-лошо от българския?

Отговор: Двехилядния си брой.

Съчини Маргарит Минков

С което казва "Браво!" и "Честито!" на целия екип на вестник "Култура".