От висотата на първия ден (28 септември) на деветдесета си година приветствам вестник "Култура" послучай неговия 2000 -ен брой.

Нека бъде трайно и ползотворно съществуването му. Нека все така бъде зареден с грижи за развитието на многовековната ни култура, запазила самобитността си, въпреки трудните исторически прагове, които е трябвало да преминава през годините.

В днешното сложно и противоречево време на разпадане на културни ценности и на изтъняването на художествените пластове "Култура" трябва да поддържа звъна на камбаната, с която да ни държи будни и загрижени за голямото дело, което ни предстои да извършим - да спасим културата.

акад. Марин Големинов