По друг, не толкова тържествен и направо неприятен повод съм имал възможност да кажа, че не излиза ли няколко дни, един вестник неизбежно умира, защото читателите му тутакси го забравят. Вероятно това е една от причините като директор на ИПК "Родина" да съм прекалено търпелив с некоректните към нас клиенти. Аз обичам професията си и следователно нейният краен продукт не ми е безразличен. Не бих искал в професионалната ми биография дори по независещи от мен причини да бъде вписана смъртта на който и да било вестник. В този смисъл вестник "Култура" ми е особено скъп. Той стана издание на ИПК "Родина" в момент, който бих сравнил с клинична смърт. Доколкото си спомням, когато Министерството на културата прехвърли издаването му на нас, вестникът не беше излизал от три месеца. Затова днес мога да кажа, че и ИПК "Родина" има дял във внушителния юбилей на вестника, в неговия празник.

Румен Спасов