"Литературен фронт" срещу "Народна култура"

Предмет: Класово-партийният критерий в художествената критика.

Участници: Вестник "Литературен фронт", вестник "Народна култура".

Начало: Статията "Да се прилага последователно и докрай класово-партийният критерий!", в. Литературен фронт, бр. 7, 1970

[...] В. "Народна култура" например, чиято задача е да отразява и актуалните прояви на изобразителното изкуство, е поместил през последните месеци десетина отзива за изложби и годишнини, почти всички еднакво положителни, безкритични, нивелиращи с общия си ласкателен тон значението на отразяваните явления. А по-обширните статии, доколкото ги има, са посветени на старото българско изкуство и на иконите. [...]

"Да се прилага последователно и докрай класово-партийният критерий!", в. Литературен фронт, бр. 7, 1970

[...] С понятната и простима (хора сме!) цел да внуши на публиката огромното си предимство, ЛФ се е нагърбил да направи тоя път сам "пълна инвентаризация" на утвърждаващите (или полуутвърждаващи) и критикуващите (или полукритикуващи) материали, поместени в двата вестника. [...] Ако приложим собствения му литературно-счетоводен метод, при съотношение на критичните към некритичните материали у тях 44 на 100, а при нас 12 от 36 (данните са на ЛФ), ще се получи следната картина на критичност, изразена в проценти: в ЛФ - 44%, а в НК - 33%. [...]

Тогава със счетоводната операция на ЛФ не се ли цели да се създаде илюзия за критичност, един своеобразен "критичен" тамян, пак "кандилен дим", но с обратен знак, което не е нищо друго, освен безкритична критичност, едва ли по-полезна от безкритичната утвърдителност? [...]

Затова тук ще сложим точка - засега и изобщо по тоя повод. Не си струва да се хабят повече време, място и внимание, за да се доказва и без друго очевидната безплодност на подобен подход към явленията. От нас партията иска коренен прелом в дейността ни, очаква сериозна и задълбочена работа, вникване в същината на художествените процеси, обобщаване на постиженията и слабостите на изкуството и литературата ни. [...]

В тоя дълъг, но единствено правилен и единствено благороден път, начертан от партията пред дейците на българския културен фронт, има много място и широк простор за всички.

"Преди да сложим точка", в. "Народна култура", бр 13, 1970