СБХ срещу обгазяването на Русе

Предмет: Систематичното обгазяване на Русе и бездействието на властите, довело до превръщането на екологичния проблем на града в политически и до създаването на Комитета за защита на Русе от български интелектуалци.

Участници: Управителният съвет на СБХ

Начало: Публикуването на Писмото-призив "Вик за Русе!" в бр. 7/1988 на в. "Народна култура", предизвикало отстраняване от заеманите постове на един от главните инициатори - Светлин Русев.

"Не искам да има повече хлор! Когато има хлор, ми става лошо, повръщам, боли ме главата, не мога да дишам, възпаляват ми се очите!"

Боряна - 12-годишна

Създатели на българската култура,

Пет години гражданите на един от най-красивите български градове живеят в обстановка на химическа война. Истинските граници на пораженията не можем дори да си представим.

Плодът в утробите на майките е мъртъв, преди да се роди, децата трудно ще стигнат годините на възрастните, природата постепенно, но сигурно загива - голи клони и мъртви птички, въздухът не стига [...] Русенци живеят осъдени и обречени в обстановка на постоянен страх и тревога. Атмосферата е отровена многократно над всички допустими граници и норми. Хората губят доверие в институции, в ръководства и най-вече в силите на човешката взаимопомощ и солидарност [...]

Град Русе, съдбата на русенци е изпитание за съвестта на нацията, изпитание е и за българските художници, писатели, журналисти, композитори, артисти, архитекти, изпълнители. Никой няма да ни прости, че не сме били информирани за това, което става, че сме били съобразителни повече, отколкото позволява човешкото достойнство, че сме били по-малко граждани, когато е трябвало да бъдем художници! Създателите на духовни ценности нямат право на равнодушие. Мълчанието боли повече от пораженията на отровния газ!

[...] Разбираме, че въпросът има и политическа страна. Но когато става дума за живота и съдбата на хора, никакви други съображения нямат и не могат да имат място. Няма по-висша политика от Човека - от тази, доказана на дело, а не на думи! Българският народ трябва да знае истината! Съдбата на Русе е съдба на нацията!

Град Русе не бива да загине.

Хората трябва да живеят!

5.II.1988

Управителен съвет на СБХ

"Вик за Русе!", в. "Народна култура", бр. 7/1988