Сценарий "Мечиар"*

(изолационистки сценарий)

Населението не понася суровите реформи. Обществената подкрепа за тях е оттеглена. На власт идва популистко управление с програма в защита на "националните интереси". Приемат се укази за протекция на българските производители. Приватизацията спира и се провеждат враждебни акции срещу чуждите инвеститори. Под лозунга за защита на местното производство и консумация държавата отново се намесва решително в икономиката и възстановява централното й администриране. България отказва едностранно да обслужва външния си дълг. Международната финансова общност оттегля подкрепата си.

________

* Заглавието е от редакцията (бел. ред.)