Сценарий "Текила" (мексикански сценарий)

2000 г. Президентските избори в Русия са спечелени от твърдолинеен комунист. Русия обявява обрат в икономическата и външната си политика: прекъсват се приватизационните проекти; ренационализират се стратегически индустрии (нефт, газ, банки и др.); въвежда се строг контрол върху движението на капитали; Русия ревизира споразуменията си със СБ и МВФ; обвързва икономическото си сътрудничество със съседни страни с политически искания (срещу НАТО и ЕС).

Пазарите реагират мигновено: инвеститорите разпродават руски съкровищни бонове и корпоративни ценни книжа, чиито цени падат драстично; пада стойността и на ценните книжа, издавани в Източна и Централна Европа. Доверието в икономическото и политическото бъдеще на целия регион е оттеглено.

Отражението в България:

(1) Предстоящата емисия на дълг на Газпром с цел да се финансира неговият газово-транспортен проект в България се проваля. В резултат на това проектът, който е във втората фаза на строителство, проектът трябва да бъде замразен. Инвестиции за около 450 млн. долара, една трета от които са заеми от български банки, са блокирани без ясни перспективи за изплащане. Отлага се достъпът на България до ниско струваща енергия за индустриални и домакински нужди. (2) Две големи руски банки с дялове в български партньори са заплашени от национализация. Вложителите в двете български банки изтеглят депозитите си и пораждат риск за целия банков сектор.

(3) Инвеститори в български ценни книжа изтеглят капиталите си. Валутният резерв на Централната банка се свива. Правилата на валутния борд повеляват, че паричната маса трябва да се свие съответно.