Десислава Неделчева

Десислава Неделчева Димитрова е родена на 9 април 1973 г. във Варна. Завършва „Българска филология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ през 1997 г. Има многобройни публикации в „Литературен вестник“, „Култура“, „Литературен форум“ и др. Автор е на стихосбирките „Прози в края на века“ (1998; 2000) и „Източно време“ (2012).

Според благодарността

Открих истински поезията на Стоянка Грудова чак когато почина през 2018 г. и нейни приятели публикуваха стихотворения във Фейсбук. Бях я чела като ученичка и изрових от библиотеката си книгата ѝ „Свят“, издадена от варненското издателство „Г. Бакалов“ през 1981 г. След полудебютa в сборника „Петима млади поети“ през 1978 г. и „Съзнание“ от 1986 г. минават четиринадесет години мълчание до трите детски книжки, които са част, а не встрани от смисловия корпус на поезията ѝ. За проговаряне се смята „Аз рибата“ през 2012 г. [...]

Краят на океана

Преди години в учебника по литература в девети клас пишеше, че Христос говорел на хората с притчи, за да могат по-лесно да го разбират. Голяма самоизмама пада с тези притчи, защото някак създават илюзията, че всичко ти е ясно. Оказва се тъкмо обратното. Св. Йоан Златоуст тълкува, че притчите по условие са неясни, че те отсяват по естествен начин онези слушатели, които имат „уши“. Книгата с поезия на Валери Валериев създава подобно поле за мислене вътре в стихотворенията. Те постепенно отсяват пожелалите да се задълбочат. [...]

Българските закъснения. Разговор със Светлозар Игов

Още като студент четох някои автори от сръбската поезия, които просто обикнах и веднага ги усетих като големи световни поети. Мога да кажа това и след повече от 50 години: аз мисля, че най-големият европейски поет от втората половина на XX век е Васко Попа. Обикнах някои поети – Миодраг Павлович с първата му книга (1952 г.), Васко Попа с „Кора“ (1953 г.), а няколко години след това излезе една втора вълна на модерните поети Бранко Милкович, Иван Лалич, Йован Христич. [...]