Цветан Тодоров

Цветан Тодоров (1939 – 2017) – литературовед и философ, е сред значимите съвременни мислители. Роден в София, той емигрира във Франция през 1963 г. От 1987 г. ръководи Центъра за изследване на изкуствата и езиците към Френския национален център за научни изследвания. Изнасял е лекции в университетите „Йейл“ и „Харвард“. Сред най-значимите му книги са: „Поетика на прозата“, „Памет за злото, изкушение за доброто“, „Живот с другите“. На български език са преведени и „Завладяването на Америка. Въпросът за Другия“, „Страхът от варварите“, „Тоталитарният опит“, „Непокорни“ и др.

Авангардът и революцията

В Русия в навечерието на Първата световна война авангардистки подход откриваме у художници като Кандински, Ларионов, Гончарова, Малевич и много други, у поети като Хлебников, Маяковски и други футуристи, у театрали като Майерхолд. Авангардистите по общо правило смятат себе си за революционери, всеки в своята област, като мнозина от тях изразяват жива симпатия към обществено-политическата революция, макар да не участват в нея. [...]