Анелия Янева

Анелия Янева завършва българска филология в СУ „Климент Охридски“ и специализира театрознание в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Работи като редактор в отдел „Култура“ на в. „Стандарт“, сп. „Сега“, в. „Сега“ и приложението „Капитал Light“ на в. „Капитал“. Понастоящем е преводач и театрален критик на свободна практика. Председател е на Обществото на независимите театрални критици.

Сезонът на умората

От театралния сезон 2017/18 като че ли нямаше какво повече да се иска. В него има от всичко. Списъкът е внушителен по обем, респектиращ като съдържание, авторитетен. И точно заради това още по-ясно се провидя действителната картина. От нея лъха умора. Умора в генерирането на нови идеи, на нови естетики, на нови хоризонти. Умора в разчепкване на смисъла, в търсене на неподозирани ракурси към текста и образа. Умора в търсенето на провокация заради самата провокация, ако щете. [...]