Юрген Хабермас

Юрген Хабермас (род. 1929 г.) е сред най-популярните мислители на съвременността. От 1964 до 1971 г. е професор по философия и социология в института „Йохан Волфганг Гьоте“ във Франкфурт на Майн. Впоследствие ръководи института „Макс Планк“. От 1983 г. до пенсионирането си през 1994 г. ръководи катедрата по философия във Франкфурт. Сред най-известните му книги са: „Теория на комуникативното действие“ (1981), „Философският дискурс на модерността“ (1985), „Постметафизичното мислене“ (1988), „Модерността – един незавършен проект“ (1990), „Фактичност и валидност“ (1992), „Бъдещето на човешката природа“ (2001).

Хабермас: философия и религия

Науката с невиждано ускорение увеличава нашето знание за света. През краткия отрязък на ХХ в. станахме свидетели на пробивите в микрофизиката, биогенетиката и невронауките – и на почти толкова бързите и радикални технологически последици от това познание. Научаваме все повече не само за заобикалящата ни природа, но и за природата, която сме самите ние. Междувременно биотехнологията вече е в състояние да процедира с градивните елементи на живота произволно, не само с терапевтични цели. [...]