Жан-Филип Жене

Жан-Филип Жене, роден през 1944 г., е почетен професор по история в Сорбоната, медиевист, специалист по английска история.

Епидемията и страхът

Население, отслабено от икономическата криза, което не разполага с имунна защита срещу болест, изчезнала преди повече от шест века; бързи климатични промени, които отключват епизоотията сред гризачите от полупустинните степи от тибетското плато, носители на бацила „Йерсин“, наречен на името на своя откривател. Става дума за бацил, който мигрира чрез бълхите от плъховете към хората: щом генуезките кораби, тръгнали от факториите в Черно море, акостират в Месина през септември 1347 г., пандемията избухва... [...]