Хартмут Роза

Хартмут Роза (род. 1965 г.) е професор в университета „Фридрих Шилер“ в Йена, гост-професор на университети в Европа и САЩ, директор на института „Макс Вебер“ към Университета в Ерфурт. Освен книгата „Ускоряване. Промяната на времевите структури в модерността“, излязла в Германия през 2005 г., а в България през 2015 г. („Критика и Хуманизъм“), той е още автор на „Отношения със света в епохата на ускоряване“ (2012), „Ускоряване и отчуждение“ (2013), „Резонанс. Социология на отношението към света“ (2016).

Копнеж по близост

Днес виждаме колко много се нуждаем от приятна или неприятна социална интеракция, за да можем да излезем от нашата рутина. Дигиталният обмен е удобен за бързо споделяне на информация. Ала културата възниква, когато вървим по обиколни пътища – а тези обиколни пътища днес липсват. Не мога да отида да пия кафе или да се срещна с някого. Не само че много от хората са неспокойни, но им липсва дори импулс за социални контакти. Нямат енергия, а загубата на енергия идва от липсващата гъстота на интеракциите. [...]

Радикално забавяне

Вирусът радикално забави ускорението, което преживяваме през последните двеста години. Винаги е имало подобни моменти, например след 11 септември 2001 г. или след изригването на вулкана в Исландия. Тогава въздушният транспорт бе спрян за известно време. Това бяха единични моменти на забавяне, но общественият живот не беше засегнат. Днес модерността, която неизменно живее от ускоряването, се забавя по безпрецедентен начин. Сякаш е ударила огромна спирачка. [...]