Наташа Ноева

Наташа Ноева е завършила изкуствознание в Националната художествена академия в София. От 2018 г. е докторант в Института за изследване на изкуствата, БАН. Основни професионални направления: живопис, скулптура, галерията като институционален център на художествения живот. Публикува статии за съвременното българско изкуство в Бюлетина на СБХ, в. „Култура“, „Литературен вестник“, сп. „Проблеми на изкуството“ и др. През 2017 г. реализира проекта „От проект до обект“ (изложба скулптура и рисунка) в Берлин. Куратор е на ретроспективната изложба на Виолета Гривишка-Танева, СБХ.

Прагове и белези

Ангел Гешев, Венцислав Шишков, Даниел Мирчев, Димитър Христович, Лиляна Караджова, Мирослав Живков, Нора Ампова, Светозар Бенчев и Явора Петрова представят своите творчески проекти в Балабановата къща, Къща „Хиндлиян“ и Къща „Мексиканско изкуство“ в Старинния Пловдив За девета поредна година куратор и артистичен директор на събитието е проф. Галина Лардева, която този път фокусира концепцията си върху „праговете като демаркационна линия между пространства, височини, време, състояния...“. [...]