Чавдар Попов

Чавдар Попов е изкуствовед. Професор в Националната художествена академия, доктор на изкуствознанието. Работи в областта на изследването на изкуството на ХХ век, на теорията на визуално-пластичните изкуства и на методологичните проблеми на изкуствознанието. Сред книгите му са: „Съвременна живопис в НХГ“ (1980), „Българската живопис 1878–1978“ (1981), „Тоталитарното изкуство. Идеология. Организация. Практика“ (2002), „Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те и 90-те години на ХХ век“ (2009). Публикувал над 400 студии, статии и материали в различни периодични издания и каталози в България и в чужбина. Куратор на изложби на съвременно българско изкуство в редица страни (Сърбия, Полша, Русия, Македония, Йемен, Румъния, Германия, Китай, Кипър, Бразилия, Алжир, Обединените арабски емирства, Ангола, Франция, Мароко, Холандия, Англия).


Дългото пътуване на Греди Асса

В юбилейната изложба по случай своята седемдесетгодишнина Греди Асса представя портрети, пейзажи, различни произведения, състоящи се от фигуративни и от нефигуративни мотиви, композиции, сътворени по импулси и инвенции, следствие на многобройни обиколки по света (Италия, Франция, Испания, Куба, балканските страни, Исландия, Китай и т.н.). Те свидетелстват за това, че пътуванията на художника са колкото топографски „премествания“ в пространството, толкова и погледи и интроспекции навътре, към себе си. [...]

Столетникът Любен Зидаров

Броени месеци не достигнаха на Любен Зидаров, за да навърши 100 години… Юбилеят му post mortem е ознаменуван с чудесна и внушителна експозиция, която синът на художника Филип Зидаров, който е неин куратор, дефинира с думите „една ретроспекция“. Още на влизане в залата на „Шипка“ 6 погледът попада на централното пано, стенен килим, разположен на насрещната стена, който носи заглавие „Моят град“ (1971). в моите представи това произведение фокусира същината на художническото кредо на Любен Зидаров... [...]

Художничка с множество фасети

Изкуството на Магда Абазова се изплъзва от всякакви квалификации. Изложбата ни дава достатъчно материал и основания да твърдим, че нейното творчество се очертава по-скоро като своеобразен контрапункт на тенденциите, водещи да стилова унификация. В картините ѝ сме в състояние да констатираме най-различни тенденции, формални и иконографски черти, които обаче не влизат в противоречие помежду си, а се допълват и се дообогатяват. Пред нас се разгръща многоликата физиономия на художничката [...]

Майсторска трактовка на зеленото

Ако би трябвало да определим основната характеристика на изложбата на Мими Добрева в галерия „Стубел“, навярно би следвало да кажем „синтез“. Пластическото съгласуване и привеждането в хармонично единство на взаимно противоположни начала се явява необходимата предпоставка за изграждането на формалните и на иконографските аспекти, които са в основата на образното въздействие на нейните пейзажи. Да започнем от добре премерения баланс между отделната творба и общото звучене на експозицията. [...]