Чавдар Попов

Чавдар Попов е изкуствовед. Професор в Националната художествена академия, доктор на изкуствознанието. Работи в областта на изследването на изкуството на ХХ век, на теорията на визуално-пластичните изкуства и на методологичните проблеми на изкуствознанието. Сред книгите му са: „Съвременна живопис в НХГ“ (1980), „Българската живопис 1878–1978“ (1981), „Тоталитарното изкуство. Идеология. Организация. Практика“ (2002), „Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те и 90-те години на ХХ век“ (2009). Публикувал над 400 студии, статии и материали в различни периодични издания и каталози в България и в чужбина. Куратор на изложби на съвременно българско изкуство в редица страни (Сърбия, Полша, Русия, Македония, Йемен, Румъния, Германия, Китай, Кипър, Бразилия, Алжир, Обединените арабски емирства, Ангола, Франция, Мароко, Холандия, Англия).


Живописта „след“ или „по“?

Изкуството от ерата на социализма в България все още очаква задълбочено и всестранно проучване. Ето защо би следвало всячески да приветстваме стореното от Светлана Куюмджиева и Даниела Радева, както и от екипа на СХГХ, ангажиран с изложбата „Документи. Живопис след фотографията в България през 70-те– 80-те г. на ХХ век“. Налице е сериозен изследователски интерес, положен е значителен труд, за да бъдат събрани не само картините, но и разнообразни свидетелства и документи, отразени в текстовете в залите, както и в каталога. [...]

Изкуството на каталога

Книгата, посветена на 125-годишнината от рождението на Иван Милев, е относително голямоформатна луксозна книга. Тя начева с кратък встъпителен текст от Пламен В. Петров, директор на художествената галерия в Казанлък. От него научаваме редица малко известни сведения за детските и младежките години на Иван Милев. Каталожната част на изданието, поместена в края, се предшества от големи цветни репродукции на творбите, някои от които отпечатани във внушителни и добре подбрани детайли. [...]

Художникът в мините

Изложбата на Никола Танев „Щрихи от мини „Перник“ е съставена от осем художествени произведения. Всички те са от 1947 г. и са от фонда на Националния политехнически музей. Откупени са от съпругата на художника Миша Танева през 1976 г. и се показват за пръв път пред широката публика. Никола Танев е може би сред най-популярните и най-харесваните български художници от първата половина на ХХ век, познат най-вече като майстор на камерния пейзаж, пресъздал по неповторим начин в платната си домашния уют... [...]

Художници на фронта

Всъщност налице са две изложби в една. В първия раздел са представени произведения, посветени собствено на Балканската война, а във втория се разполага част от творчеството на Владимир Димитров-Майстора от периода, когато по същото време придружава войсковите части като доброволец. При подобна тематична насока е съвсем естествено да очакваме художествената и документалната страна да вървят ръка за ръка. Възприятието осцилира между оценката на конкретната творба и интереса към съответното събитие. [...]