Чавдар Попов

Чавдар Попов е изкуствовед. Професор в Националната художествена академия, доктор на изкуствознанието. Работи в областта на изследването на изкуството на ХХ век, на теорията на визуално-пластичните изкуства и на методологичните проблеми на изкуствознанието. Сред книгите му са: „Съвременна живопис в НХГ“ (1980), „Българската живопис 1878–1978“ (1981), „Тоталитарното изкуство. Идеология. Организация. Практика“ (2002), „Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те и 90-те години на ХХ век“ (2009). Публикувал над 400 студии, статии и материали в различни периодични издания и каталози в България и в чужбина. Куратор на изложби на съвременно българско изкуство в редица страни (Сърбия, Полша, Русия, Македония, Йемен, Румъния, Германия, Китай, Кипър, Бразилия, Алжир, Обединените арабски емирства, Ангола, Франция, Мароко, Холандия, Англия).


„Самотникът скитник“

Възхваляван, щедро откупуван, нашумял „царедворец“ и подценяван, пренебрегван и дори отхвърлян, Константин Щъркелов се „радва“ на сложна и противоречива съдба и приживе, пък и до ден днешен. Немалко „ценители“ са го намирали за „отживял“, за едностранчив и за еднопланов акварелист, сътворил единствено поредица еднообразни красиви природни гледки. Други не са преставали да се възхищават от лекотата и от импровизационната виртуозност на деликатно положените петна и форми, често без доработка или поправки. [...]

Една полузабравена художничка

Признавам чистосърдечно, че доскоро не знаех нищо за Маргарита Милиджийска (1910–2001) – художничка, която по различни причини дълги години е стояла встрани от талвега на изобразителното изкуство в България. Пропуснал съм самостоятелните ѝ изложби през 1984 г. в тогавашната, отдавна закрита галерия на бул. „Руски“ 6 и през 1999 г. във все още съществуващото изложбено пространство на „Шипка“ 6. За щастие галерия „Лоранъ“ устрои неголяма, но обхватна експозиция на тази авторка, която заслужава нашето внимание. [...]

Галерията на 6-те в СГХГ

Софийската градска художествена галерия отбелязва 120 годишнината от рождението на Дечко Узунов (1899–1986) с изложба, която има косвено отношение към събитието, но пък за сметка на това насочва вниманието на зрителите към една сравнително малко позната страница от художествения живот на София във времето между двете световни войни. Галерията на 6-те се открива на 6 февруари 1927 г. на ул. „Търговска“ № 2 в столицата. [...]

Виденията на Златю Бояджиев

Книгата на Димитър Пампулов за Златю Бояджиев трудно се поддава на определена типологична класификация. Тя е от по-особено естество. Авторът не е изкуствовед, художествен критик или художник, но е достатъчно изкушен от материята, за която пише, бидейки проницателен наблюдател, естетически чувствителен и емоционално „въвлечен” в нея. На всичко отгоре, разбира се, Пампулов е и чудесен писател, стихийно изградил характерните белези на своята неподражаема стилистика. [...]