Чавдар Попов

Чавдар Попов е изкуствовед. Професор в Националната художествена академия, доктор на изкуствознанието. Работи в областта на изследването на изкуството на ХХ век, на теорията на визуално-пластичните изкуства и на методологичните проблеми на изкуствознанието. Сред книгите му са: „Съвременна живопис в НХГ“ (1980), „Българската живопис 1878–1978“ (1981), „Тоталитарното изкуство. Идеология. Организация. Практика“ (2002), „Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те и 90-те години на ХХ век“ (2009). Публикувал над 400 студии, статии и материали в различни периодични издания и каталози в България и в чужбина. Куратор на изложби на съвременно българско изкуство в редица страни (Сърбия, Полша, Русия, Македония, Йемен, Румъния, Германия, Китай, Кипър, Бразилия, Алжир, Обединените арабски емирства, Ангола, Франция, Мароко, Холандия, Англия).


Отражения

Поредната интересна и съдържателна изложба, открита в СГХГ, осъществена според всички възприети стандарти на съвременната музеология, е формулирана твърде удачно. Този път наистина имаме работа именно с отражения, с по-непосредствен или по-косвен резонанс на определени пластически модели, а не с непосредствени влияния. Спецификата на явлението „Нова предметност“, „етикет“, произтичащ от заглавието на изложбата „Нова предметност. Немската живопис след експресионизма“, организирана в Манхайм, Германия, през 1925 г., е от особен характер. [...]

Квадратурата на кръга в родна редакция

Особен род незаинтересованост се простира над така наречения „Квадрат 500”. С малки изключения, няма почти никакви коментари, да не говорим за задълбочени анализи или оценки! Като че ли онези, които биха могли и всъщност би трябвало – най-малкото по силата на професионалната етика – да изявят определено отношение към Националната галерия, негласно са си дали обет за мълчание, сякаш в сила е някаква своеобразна омерта. [...]

Национални есенни изложби в Пловдив

Измежду всички експозиции, организирани на кураторски принцип, които в последните години и у нас, слава богу, вече се превърнаха в нещо обичайно и отговарящо на съвременните стандарти в глобализирания свят на изкуството, Националните есенни изложби в Пловдив предизвикват особен интерес по няколко причини. Преди всичко поради своята периодичност и показателна устойчивост във времето. [...]

Андрей Наков: Фалшификатите разрушават нашата памет

Изложбата, която видях при откриването на „Квадрат 500”, беше направо трагична. Тя е резултат на антимодернистката идеология на соцреализма, чиято жертва също е и Светлин Русев. Неговото виждане за българското изкуство в последните десетилетия е ужасно, той просто погуби няколко поколения художници. Експозицията в галерията представлява, както казват руснаците, една „неразбериха“ – нещо твърде объркано, хаотично, без никаква система. [...]