Сузане Хайм

Сузане Хайм е доктор по политически науки на Свободния университет в Берлин, ръководителка на проекта за издаване на документалната сбирка „Преследване и унищожение на европейските евреи от националсоциалистическа Германия 1933–1945“, в 16 тома, дело на германския Федерален архив, Института за съвременна история и Катедрата за нова и най-нова история към Университета Фрайбург.


Документи за гоненията на евреите в Европа

Документалната сбирка „Преследване и унищожение на европейските евреи от националсоциалистическа Германия 1933–1945“ е в 16 тома – всеки от 800 стр. и с около 320 документа, снабдени с научни коментари. За първи път престъпленията срещу евреите, извършени в Европа, се представят с такава тематична изчерпателност, повечето документи са непубликувани. Поредицата е дело на германския Федерален архив, Института за съвременна история и Катедрата за нова и най-нова история към Университета Фрайбург... [...]