Пламен Дойнов

Пламен Дойнов е поет, драматург, историк на литературата. Завършва история и културология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор на книги с поезия, на двутомното изследване „Българската поезия в края на ХХ век“, на „Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989“, на множество статии, студии и есета върху проблемите на българската литература от ХХ и ХХІ век. Съставител на сборници в областта на литературната и културната история на комунизма. Доцент в Нов български университет и директор на научната програма „Литературата на НРБ“, реализирана от департамент „Нова българистика“. Редактор в „Литературен вестник“.

Във фризера на соцреализма. Разговор с Евгений Добренко

Освен литературата на самиздат и тамиздат съществува и литература на Госиздат, тоест литературата, която издават държавните издателства. Всичко най-интересно от съвременната литература, което се чете през 60-те, 70-те и 80-те г. до перестройката, е тъкмо тази литература, която наричам литература с двоен адресат. Става дума за писателите, които, от една страна, сякаш поставят неудобни за властта въпроси и дават неортодоксални отговори, а от друга – се вписват много добре в системата. [...]