Агамбен и неназовимото

Може ли човек да се вмъкне някак неусетно в словото, тъй че вместо да отстоява безспир сиротното си владичество над думите, да се остави те да го обгърнат в тяхната скритост? Вместо да конструира нескончаемо изреченията, да се научи да се настанява почти недоловимо в пролуките им. Сиреч да ги изрича, докато самите те го намерят и изрекат, докато го отведат накрай до преддверието на неговата човешка история. Защото езикът е не просто съобщаване на съобщимото, той същевременно е символ на несъобщимото. [...]