Атонският монах и неговата История

Преподобният Паисий не е единствен в начинанието, обезсмъртило дните му. Негови съвременници са както анонимният автор на Зографската история, така и йеромонах Спиридон Габровски, написал „История во кратце о болгарском народем словенском“ (1792 г.). Ала онова, което отличава делото на Паисий Хилендарски от тяхното, е тъкмо в „гения на езика“, в писателското вдъхновение на Атонския монах, чиито фрази се леят като вълни, което го превръща в „лирик“ в историята. [...]