Цветан Тодоров и посттоталитарният опит

Известно е, че Цветан Тодоров бе пословично дискретен човек, с интелектуална сдържаност, дори свенливост, позната на всеки, имал контакт с него. При последното си посещение в родната си страна през 2014 г. смутено, но съвсем искрено той предупреди, че не е дошъл да изрече „някакви знаменити истини“, а да чуе през какво минава България: какви са предизвикателствата пред нейната демокрация и нейните „интимни врагове“, как се справя с изпитанието на популизма и популистите. Сподели, че вярва в образованието... [...]