Облаци

Като дете го бяха кръстили „фантазьора“ и „очилаткото“. Четеше много, разглеждаше албуми, обичаше филмите. Но най обичаше, легнал с ръце под главата си, да гледа бухлатите бели облаци и да ги оприличава на хора и животни. Виждаше в облаците какво ли не. Кучета, агънца, динозаври, хора с бради, с шапки, с различни профили. Веднъж му се мярна едноок циклоп, друг път – кентавър, а един път съзря и разпуснатите коси-пипала на Горгоната. [...]