Образът на Хилендарския монах. Разговор с Кирил Топалов

Образът на Хилендарския монах. Разговор с Кирил Топалов

Паисий е историк в точния смисъл на думата. Той се доверява само на източници и ако има и легендарни неща в „Историята“ му, те се дължат на тях. Така ги е намирал, не е съчинявал нищо. Паисий не е някакъв благороден фантазьор, както някои учени след 1944 г. се опитаха да го представят. Не, той е истински историк, основава се само на авторитетни исторически сведения, дори понякога спори с тях. За мен Паисий е и историк, и писател, защото много емоционално описва някои събития. Да не говорим за изрази като описанието, че българите са имали „скръб върху скръб и жалост върху жалост“ при падането си под турско робство. Това са писателски метафори. Той си е поставял и една чисто публицистична задача. „История славянобългарска“ притежава определена концепция, тя не е хаотичен разказ. Предисловието се състои от две части. Първата ни убеждава в ползата от изучаването на историята, внушава уважение към фактите. Втората ни поднася онова гневно „О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин?…“, което според мен е не толкова упрек и заклеймяване, колкото израз на болката на будителя заради невежеството на тези, към които се обръща. След което следват две глави политическа история, две глави културна история и накрая обобщаващо поучително заключение. Налице е едно ясно и силно въздействащо композиционно решение. [...]

Езикът на певеца

Великото в Паисий е, че той не е само просветител историк, но преди всичко поет, първият ни вдъхновен поет, който, пеейки за народа, е оставил името си; че много места в неговата История и досега ни хващат, подобно на „Вятър ечи“ или „На прощаване“, подобно на всички неумиращи и истински песни. Вслушайте се в думите, които изговаря, особено в двете начални глави – та той наистина пее! И го чува цяла страна, чува именно него, а не, да кажем, авторите на Зографската и Спиридоновата история, макар че те са негови съвременници. [...]

Мисли за Паисий

Интересна проблема за граматиците: историята на Паисий е написана на един никакъв език. Няма ред с ред някаква логическа еднаквост. И дяволът на филолозите, и най-големият езиковедски детектив и изследовател на текстове не би могъл с приблизителност да определи на кой език пише Паисий, на кой български език пише тоя, който призовава българския народ да си знае езика, да се гордее със своя род. Разбъркан е авторът в езика си, не знае кой път да поеме: славянски ли, български някой говор ли, западен и източен ли? [...]

Историята в диалог. Разговор с Димитър Пеев

„История славянобългарска“ се отличава с диалогичност. Тя израства от споровете на нейния автор с различни представители на балканските елити през XVIII в. и това може ясно да се проследи по текста. Освен че пише история, о. Паисий снабдява своите читатели и техните слушатели с информация и с аргументи за евентуални бъдещи спорове. Няма да сбъркаме, ако кажем, че той ненатрапчиво споделя житейски опит. Според мен именно тази диалогичност на „История славянобългарска“ я е направила толкова успешна. [...]