Насилие и интерпретации. Разговор с Мария Тодорова

Да започнем със самия 9 юни. Защо е свалено правителството на БЗНС, оглавявано от Александър Стамболийски? Има наслагване на различни интереси, често пъти съвършено противоположни. С изборите през 1923 г. БЗНС успява да получи абсолютно мнозинство и може да провежда своята политика, включително и селска диктатура. От там насетне има яростна съпротива срещу икономическите и социални реформи на Стамболийски – поземлената реформа, реформата в съдопроизводството, в здравеопазването и образованието. [...]