Векът на Жирар като „ескалация на крайностите“

Днес, когато насилието бушува по цялата планета, все повече анализатори обръщат поглед към „миметичната теория“ на френския мислител Рене Жирар, който пише в книгата си „Да завършим Клаузевиц“ (2007), че „насилието, шестващо по света, ни води към следния парадокс: приближавайки се към Алфата, ние напредваме към Омегата; колкото по-добре разбираме началото, с всеки изминал ден осъзнаваме, че това начало приближава“. Катастрофик, християнски фантазьор или свръхпроницателен антрополог е Жирар? [...]