Кино в училище. Разговор с Ралица Асенова

Каузата на Ралица Асенова е образованието чрез кино и разпространението на седмото изкуство сред децата и младежите от 3 до 19 години. Фестивалът, който тя организира – „Срещи на младото кино“, през 2024 г. ще се състои за десети път. Ралица е съоснователка на сдружението „Арте Урбана Колектив“ и инициаторка на неговата програма „Кино в училище“, включваща няколко европейски проекта: CinEd – Европейско кинообразование за деца и младежи, „Киното, сто години младост“, „Моето място в киното“, Cinemini и др. [...]