Вода, облаци и крави: кураторски практики в „Райксмузеум“. Разговор с Ерик Хинтердинг и Фризо Ламертсе

Най-сполучливите изложби се получават, когато всичко е съчетано. Идеалната изложба е тази, която е основана на интригуващ изкуствоведски въпрос. Например в Ротердам курирахме много интересна изложба около пътеката, водеща дo ранния нидерландски художник Ян ван Айк. Ван Айк е революция в изкуството. На фона на стилистиката на предходната епоха неговите картини бележат разрив, те изглеждат като от друга планета. Но това, което ние се опитахме да направим, е да осветлим историческата пътека, водеща до него... [...]