Книгите – шансове и неволи

В този брой решихме да дадем думата на издателите и най-вече на онези от тях, които в духа на Хр. Г. Данов години наред издават тъй жизнено необходимите за всяка култура, но „губещи книги“, появяващи се в малки тиражи – поезия, стойностна родна и преводна хуманитаристика, съвременни български автори. Книги, които променят представите ни за света и за нас самите, а и обогатяват родния ни език. И онова, което всички те (заедно с издателя политик Манол Пейков) споделят, би трябвало да ни накара сериозно да се замислим. [...]