Как мислим Септември ’23? Разговор с Веселин Янчев

Теоретично говорим за гражданска война, когато се стигне до заемане на територии от друга, алтернативна на официалната власт. През 1923 г. не се стига дотам, като цяло централната власт контролира ситуацията. Събитията показват, че комунистическата партия все още няма потенциал и подкрепа, за да извърши промяна в управлението на страната. По най-завишени данни в събитията са участвали не повече от 15% от населените места. Властта е взета за часове или за дни в едва 9% от населените места и в около 5% от градовете. [...]

Насилие и интерпретации. Разговор с Мария Тодорова

Да започнем със самия 9 юни. Защо е свалено правителството на БЗНС, оглавявано от Александър Стамболийски? Има наслагване на различни интереси, често пъти съвършено противоположни. С изборите през 1923 г. БЗНС успява да получи абсолютно мнозинство и може да провежда своята политика, включително и селска диктатура. От там насетне има яростна съпротива срещу икономическите и социални реформи на Стамболийски – поземлената реформа, реформата в съдопроизводството, в здравеопазването и образованието. [...]