За късометражното кино

Във фокуса на книгата на Петя Александрова, както се вижда и от подзаглавието, са българските късометражни игрални филми, създадени след 1989 г. С посветеност и преданост Петя Александрова навлиза в една важна територия, която досега не е била изследвана систематично въпреки множеството епизодични анализи, най-често част от по-общи изследвания или като представяне на отделни филми. Тук за пръв път проблемите на този вид кино се поставят максимално всеобхватно и в дълбочина, от различни гледни точки. [...]