Ужасяващ гений

Ужасяващ гений

Как можем да определим и ситуираме този ужасяващ гений, който надхвърля и своята, и нашата епоха с всичките им научни, интелектуални, духовни трансформации? Бароков писател в класическия век, янсенист сред католиците, песимист сред хуманистите, диалектик сред картезианците, вярващ сред учените, играч сред вярващите, Паскал не може да бъде отъждествен с никоя школа, с никое направление. „Аз съм сам“, Je suyis seul, живее, както пише той. Как да свържем многото, често противоположни пътища, които се пресичат в него? Строг и последователен ум, той стига до нас разпилян на фрагменти. Превъзходен мислител, възхитителен учен, изключителен християнин, за него не може да се каже, че е философ, „математик, проповедник, нито красноречив, а почтен човек“, т.е. изградена и завършена личност в изкуството на живота, универсалното качество, което той единствено харесва. Паскал е класик не защото е съвършен, а защото надхвърля забравите и раните на времето и все така ни говори за най-живите и страстни въпроси на нашето съществуване. Той знае, че ако пишещият иска да бъде разбран, трябва така да разсъждава, сякаш разговаря, и неговите мисли са „породени от обикновени житейски събеседвания“. [...]

Да не заменяме комунистическата надменност с либерална. Разговор с Бойко Пенчев

Оценностяването на „родното“ и „родовото“ не бива да бъде подминавано с лековата насмешка. „Консервативната революция на 60-те“ е сложен феномен, който е специфичен отговор на проблеми, генерирани в социалистическата култура, но той има и по-дълбоки, универсални корени. Една от най-отблъскващите черти на комунистическото мислене е интелектуалната надменност, непоколебимата увереност, че знаеш правилните отговори, а всички останали са клетници, неспособни да прозрат механизмите на историята. [...]

Сферата на Паскал

В този малодушен век абсолютното пространство, което вдъхновило хекзаметрите на Лукреций, абсолютното пространство, което за Бруно било освобождение, се превърнало за Паскал в лабиринт и бездна. Той ненавиждал Вселената и искал да се покланя на Бога, но Бог бил за него по-малко реален от ненавистната Вселена. Съжалявал, че небосводът не може да говори, сравнявал нашия живот с живота на корабокрушенци сред пустинен остров. Чувствал постоянното бреме на физическия свят, чувствал шемет, страх... [...]

Формата винаги е недостатъчна. Разговор със Станислав Памукчиев

Ние постоянно опредметяваме духовна и душевна енергия. Художникът е обречен на глина, на боя, на някакъв вид материалност. Това вчувстване, а сетне и материализиране някой път преживявам като грях. Успокоението ми е, че създавам символни знаци и че срещата с тях може да ни върне „горе“. Дон ДеЛило казва, че „ние сме работници в асансьор“. Нашата артистична интуиция хваща съдържания незнайно откъде и се опитва чрез визуализации и символизации да им намери присъствие, те да бъдат ключ към тези съдържания. [...]

Разговор след атентата

Не знаем дали Троянската война с нейните герои се е случила така, както гласи преданието. Това би могло да е фикция. Наистина археолозите намират нещо, опитват се да го интерпретират, ала това, което е останало от античния свят, е историята на Омир. Думите надживяват всичко друго. Ние четем „Война и мир“ на Толстой и имаме ясна представа за руския генерал Кутузов. Останал е само героят на Толстой, който има малко общо с историческата фигура. Човекът на изкуството има последната дума. [...]

Кан 2023

Тазгодишният 76-и международен кинофестивал в Кан бе обещан, подготвен и осъществен като най-елитната светска и интелектуална (постепидемична) съблазън на годината. Събитието се проведе под знака на елегантното удоволствие от живеенето със и за киното, разбирано като висша наслада за сетивата и ума. Неоспоримият символ на френското кино Катрин Деньов бе на официалния афиш на фестивала и заедно с дъщеря си Киара Мастрояни, носеща чертите на незабравимия си баща Марчело, даде официалния му старт... [...]