Напусна ни и

Николай Парушев
(11. 1. 1931 - 8. 6. 2003).

Беше драматург, поет, театровед, преводач... И дългогодишен наш колега още от времето на "Народна култура", в която започна работа през далечната 1957 година като редактор, за да стане по-късно заместник-главен редактор на вестника. Продължи да ни сътрудничи и през последните години.
Беше деликатен и чувствителен, ценеше талантливото, вярваше в способността духовното да успее. Разочарованията го угнетяваха, изживяваше ги болезнено.
Драматургичните му творби ("Вечерите на Иван Гилин", "Просто жена" и други) са част от историята на нашия театър.
Сбогом, Николай...
Ще те помним.


Култура