Петер Хандке

Австрийският писател Петер Хандке (род. 1942 г.) получи Нобеловата награда за 2019 г. за въздействащото си творчество, „което със словесна изобретателност изследва периферията и спецификата на човешкия опит“. За скандала около връчената му награда може да прочетете в брой 09/2019 на сп. „Култура“. На български език през годините са издадени неговите книги: „Кратко писмо за дълга раздяла“, „Левачката“, „Бавно завръщане. Поуката на Сент Виктоар. Детска история. По селата“, „Дон Жуан“, „Докато денят ви раздели. Хубавите дни от Аранхуес“, „Луси в гората с онези неща“, както и някои от значимите му пиеси.

Нобелова реч

Вървете дотогава, докато в бъркотията се очертае перспективата; толкова бавно, че светът отново да ви принадлежи, толкова бавно, че да стане ясно как той не ви принадлежи. И така стойте винаги настрана от безсилно-насилническата власт, от властта, която се представя за сила. Не се оплаквайте, че сте сами, бъдете още по-самотни. Разкажете на близките си за шума. Опишете хоризонта, за да не се окаже, че всеки път красотата не съществува. [...]