Васил Лозанов

Васил Лозанов е учител по философия и заместник-директор в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ в София, както и докторант в секция „Етически изследвания“ в Института по философия и социология, БАН. Научните му интереси са в сферата на етиката (особено биоетиката), философията на образованието, философията на спорта. Водещ на рубриката за култура, изкуство и общество inter alia в Ratio Podcast.

Защо ChatGPT ме безпокои

Днес, когато пиша този текст, така нареченият изкуствен общ интелект (от английското artificial general intelligence – AGI), тоест такъв, който по нищо не отстъпва на човешкия, все още е само спекулация. Колко дълго това ще е така, никой не знае; може би година, десетилетие, век, а може и никога да не напусне пределите на човешкото въображение. Но на последното не бих заложил: не съм футуролог, но не се изисква много, за да се проследи, че индустриалното производство на синтетичен разум е последната ни мания. [...]