Антон Стайков

Антон Стайков (р. 1962) е художник, есеист, изследовател на визуалното, автор на „Кратка история на българския комикс" (2013) и „Българският буквар. 200 години в първи клас". Като заместник-председател в Съюза на българските художници той отговаря за изложбената дейност на „Шипка" 6. Куратор е на пътуващата изложба с илюстрации към детски книги „Радост, тъга и надежда". Миналата година Антон Стайков издаде първия си сборник с разкази – „Добре че умря Джузепе" (изд. "Жанет-45").

Три триножника на плажа в Месемврия, 1919 г.

През лятото на 1919 г. Никола Танев в търсене на интересни сюжети се озовава в Месемврия. По-късно описва случката в спомените си: „Скоро след нашето пристигане в Месемврия дойде и Борис Денев, който беше открил последната ми изложба и с когото бяхме вече добри приятели. Домъкна се и Райко Алексиев, и на плажа освен моя се отвориха още два статива. По цял ден рисувахме морето и града в далечината. Вечер ходехме на гости на местните гърци, с някои от тях станахме приятели. Канеха ни на всякакви празненства...“. [...]

Биенале в изключителни времена

През 1942 г. България е поканена да участва в Биеналето във Венеция. Борис Денев е назначен за комисар на българския павилион. Той отговаря за организацията на българското участие, като в екипа са и Стефан Попвасилев, началник на отделението за народна култура и изкуство към Министерството на просвещението, проф. Васил Захариев, директор на Художествената академия, и проф. Иван Лазаров. [...]