Боян Пенев

Боян Пенев (1882–1927) е литературовед и литературен историк. Завършва славянска филология в Софийския университет (1907), където изучава чешки и полски език. От 1909 г. е хоноруван доцент в Софийския университет, редовен професор от 1925 г. Ръководи Катедрата по българска и славянски литератури (1925–1927). Изследва историята на българската литература преди и след Освобождението, творчеството на Христо Ботев, Любен Каравелов, Алеко Константинов, Иван Вазов, литературите на славянските народи, руската литература, славянския романтизъм, полския романтизъм, творчеството на Пушкин и Мицкевич. Автор на мащабното изследване „История на новата българска литература“, излязло посмъртно (1930–1936).

Геният

Когато е сред природата, той отново вярва в Бога и чувства неговото присъствие. Като изчезва в нея, той се слива с Него и създава своята религия. Природата се превръща в храм, в който се възнасят благоуханията на неговите молитви. Всичко наоколо оживява чрез Божието дихание: в тишината на висините заговорва не лесът, а сам Бог. На няколко места в дневника си той се опитва безпомощно да изрази това пантеистично настроение в откъслечни фрази, в унесен, несвързан шепот. [...]